Upowszechnianie Projektu

16. 02. 22
posted by: Super User
Odsłony: 1412

Upowszechnianie projektu

 

 

- posiedzenia rady pedagogicznej ( informowanie o bieżących działaniach w projekcie, wizytach),

- zebrania ogólne Dyrekcji z rodzicami,

- podczas Dnia Comeniusa ( wystawa produktów, prezentacje multimedialne),

- gablota Comeniusa, gazetki ścienne, tablice informacyjne,

- strona internetowa www.comenius.zs3chmielnik.pl,

- ekspozycja zdjęć na korytarzu, służąca informowaniu społeczności uczniowskiej, nauczycieli, rodziców, gości o projekcie,

- artykuły w prasie lokalnej,

- prezentacje, filmy wykorzystywane są dla gimnazjalistów podczas dni otwartych,

-prezentacja potraw narodowych podczas Dnia Comeniusa,

- prezentacja tańca narodowego,

- przekazywanie informacji o projekcje i działaniach szkoły do organu prowadzącego szkołę,

- przekazywanie społeczności szkolnej informacji o regionie, zabytkach, zwyczajach kraju partnerskiego w ramach organizowanego w szkole Dnia Comeniusa.

 

 A oto co o naszych działaniach pisze prasa:
http://comenius.zs3chmielnik.pl/index.php/galeria/event/Prasa